Herroepingsbeleid

Herroepingsrecht

Als consument heeft u het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Individuele, op maat gemaakte individuele bestellingen die volgens uw specificaties zijn geproduceerd, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen op op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail naar sales@polycarbonaateshop.nl).

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw kennisgeving van uitoefening van uw herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de intrekking

Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen geretourneerd die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkope standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk terug te betalen en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen.

De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U moet alleen betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling door u die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.