PRIVACYBELEID

PRIVACYVERKLARING

DE POLYCARBONAAT-SHOP RESPECTEERT UW PRIVACY

Uw gegevensbescherming is een topprioriteit voor ons bij de polycarbonaateshop.nl. Hieronder vindt u de privacyverklaring van de polycarbonaateshop.nl, waarin wordt uitgelegd welke soorten persoonsgegevens we verzamelen van klanten, kandidaten, medewerkers, websitegebruikers en anderen, wat we met de gegevens doen en hoe gebruikers hun gegevens kunnen beheren en nog veel meer. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De huidige versie zal beschikbaar zijn op @@. Het is aan te raden deze link regelmatig te checken.

Polycarbonaateshop.nl en haar dochterondernemingen (inclusief volledige en gedeeltelijke dochterondernemingen) waarnaar wordt verwezen als ("polycarbonaateshop.nl", "wij", "onze" of "het bedrijf" en aanverwante bedrijven) respecteren de privacy van haar klanten, kandidaten, werknemers, websitegebruikers en anderen en zetten zich in voor de bescherming van de persoonsgegevens die U met ons kunt delen. Ook beschermen wij de privacy van onze websitebezoekers, paginabezoekers, volgers, aanbieders, dienstverleners, partners en andere mensen die contact hebben met polycarbonaateshop.nl (deze en alle anderen over wie wij persoonsgegevens verzamelen, worden gezamenlijk aangeduid als "Klanten" of "U" of "Betrokkenen").

In deze privacyverklaring (de "Privacyverklaring") wordt uitgelegd welke soorten informatie we van U kunnen verzamelen of die kunnen worden verstrekt wanneer u onze websites bezoekt, waaronder www. polycarbonaateshop.nl of onze social media-pagina's, of wanneer U aankopen doet in onze online winkels (hier gezamenlijk aangeduid als "websites"), of wanneer U ons gegevens verstrekt in het kader van uw interesse in onze zakelijke transacties, conferenties, verkopen, en ondersteuning, evenals sollicitaties in het kader van tewerkstelling of dienstverlening. We zijn transparant over onze praktijken met betrekking tot de informatie die we verzamelen, gebruiken, onderhouden en verwerken en beschrijven onze praktijken in deze Privacyverklaring.

Lees de volgende informatie aandachtig door om onze praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen.

Voor de doeleinden van de Wet op de gegevensbescherming van de Europese Unie, inclusief Verordening (EU) 2016/679 - de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") en meer specifiek de Nederlandse Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "NAVG" en samen met de AVG aangeduid als de "Wet op Gegevensbescherming"), is polycarbonaateshop.nl een gegevensbeheerder (de "Gegevensbeheerder").

Voor klachten, vragen of opmerkingen over polycarbonaateshop.nl en uw privacy rechten kunt U contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende e-mailadres: dpo@polycarbonaateshop.nl .

 

 1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ EN HOE?

Samenvatting: Wij verzamelen persoonsgegevens over U van uw transacties met ons, via onze websites, het bezoeken van onze faciliteiten, het bellen met ons callcenter, het kopen of het aangaan van een overeenkomst met ons.

Wij verzamelen gegevens die niet-identificeerbaar en anoniem zijn ("niet-persoonlijke gegevens"). Wij verzamelen ook verschillende categorieën persoonsgegevens("Persoonsgegevens"). Persoonsgegevens die wij verzamelen, zijn persoonsgegevens die zijn verkregen van U of een organisatie die U vertegenwoordigt of mee verbonden bent of gebruikmaakt van de websites, of bij het opstellen en uitvoeren van een contract met polycarbonaateshop.nl of bij het bezoeken van faciliteiten van polycarbonaateshop.nl of anderszins in contact staat met polycarbonaateshop.nl.

Voor het kopen van onze producten omvatten de gegevens die wij verzamelen over het algemeen uw voor- en achternaam, uw e-mailadres, telefoonnummers, afleveradres, factuur- en betalingsgegevens, evenals de aankoopgeschiedenis.

Voor het versturen van marketing-e-mails omvatten de gegevens die wij verzamelen over het algemeen uw voor- en achternaam, e-mailadres, organisatiegegevens en bestelgeschiedenis.

Voor websitebezoekers omvatten de gegevens die wij verzamelen online identifiers zoals IP-adressen (Internet Protocol), URL (Uniform Resource Locators), evenals technische en browse-informatie zoals besturingssysteem, browsertype, browser plug-in types en versies, schermresolutie, Flash-versie, tijdzone-instelling, de "clickstream" van de gebruiker op de website, de tijd dat de gebruiker de website heeft bezocht, methoden voor het crawlen van een pagina en eventuele telefoonnummers die zijn gebruikt om ons klantenservicenummer te bellen. Wij kunnen ook cookies op uw browser plaatsen (zie sectie 'Cookies' hieronder).

Voor geregistreerde gebruikers omvatten de gegevens die wij verzamelen de bovenstaande gegevens, evenals browser- en aankoopgeschiedenis, gebruikersnaam, wachtwoord en gebruiksgegevens van uw polycarbonaateshop.nl-account, evenals alle andere informatie die U ons mogelijk verstrekt.

Daarnaast kunnen we locatiegegevens ontvangen met betrekking tot de geografische locatie van uw laptop, mobiele apparaat of ander digitaal apparaat waarop de websites worden bezocht.

Polycarbonaateshop.nl kan ook Persoonsgegevens verzamelen van mensen die contact opnemen met polycarbonaateshop.nl via e-mail of via koeriersdiensten of op een andere manier.

Door registratie op de websites of het indienen van ondersteunings- of informatieverzoeken via de websites, verzamelt polycarbonaateshop.nl de gegevens zoals hierboven genoemd, waaronder uw voor- en achternaam, uw organisatiegegevens, telefoonnummers en e-mailadres, verzend- en factuuradres en andere gerelateerde informatie.

U bent niet wettelijk verplicht om ons gegevens te verstrekken. Wij hebben echter bepaalde informatie nodig om contracten aan te gaan om onze producten te verkopen, diensten te verlenen of onze materialen te kopen of om arbeidsovereenkomsten aan te gaan. Als U ons bepaalde informatie niet verstrekt, kunnen wij U mogelijk niet alle of sommige producten en diensten leveren of kunnen we uw bestelling van producten of diensten niet uitvoeren.

U kunt een polycarbonaateshop.nl-account aanmaken op bepaalde polycarbonaateshop.nl-websites. In sommige gevallen kunt U toegang krijgen tot diensten van de polycarbonaateshop.nl, inclusief maar niet beperkt tot Google, LinkedIn, Facebook of Twitter, met gebruikmaking van inloggegevens van een bepaalde website of dienst van derden. Hiermee koppelt U uw polycarbonaateshop.nl account en uw derdenaccount. Als U voor deze optie kiest, moet U de verbinding goedkeuren, evenals het verstrekken van informatie (inclusief persoonlijke informatie zoals profielfoto, geslacht, geboortedatum, titel, samenvatting, vriendenlijsten, eerdere functies en organisaties) die wij kunnen ontvangen van uw externe account. Alle gegevens die naar een account van een derde partij worden verzonden, inclusief voor en via polycarbonaateshop.nl diensten, worden rechtstreeks beheerd door deze derde partij en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van polycarbonaateshop.nl.

Aanvullende diensten van derden zijn toegankelijk via onze website. Polycarbonaateshop.nl is niet verantwoordelijk voor Persoonsgegevens of andere gegevens die aan dergelijke diensten van derden worden doorgegeven of anderszins worden verwerkt. Wanneer bijvoorbeeld een creditcardaankoop wordt gedaan op onze websites, worden klanten doorverwezen naar een externe serviceprovider om de betaling in te dienen, en alle aspecten van die service en betaling, inclusief alle persoonlijke informatie die in verband met die service wordt ingediend, zullen worden doorgestuurd onder de verantwoordelijkheid van de externe dienstverlener en niet door polycarbonaateshop.nl.

Wij verzamelen contactgegevens en gerelateerde gegevens over potentiële klanten via onze websites, op evenementen, via sociale media (zoals Facebook en LinkedIn) wanneer deze voor dit doel aan onze professionals ter beschikking worden gesteld, en via andere bronnen. Deze gegevens worden gebruikt om onze producten en diensten op de markt te brengen en om onze volgers in de polycarbonaateshop.nl up-to-date te houden. Wij slaan deze gegevens op bij derde partijen voor de verwerking van marketinggegevens.

 

 1. WAT ZIJN DE DOELEINDEN VAN DE PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN?

Samenvatting: Wij verwerken Persoonsgegevens voor verschillende rechtmatige doeleinden, zoals: omdat het nodig is om Persoonsgegevens te verwerken om een ​​contract uit te voeren, om contact te houden en informatie te verstrekken, om onze dienstverlening te verbeteren, aan onze verplichtingen te voldoen en om ondersteuning te bieden.

Wij zullen persoonlijke informatie gebruiken om onze diensten en producten te leveren en te verbeteren en om te voldoen aan onze contractuele, ethische en wettelijke verplichtingen, waaronder bijvoorbeeld:

Verwerking die nodig is om een ​​overeenkomst waarbij U partij bent uit te voeren of om op uw verzoek maatregelen te nemen alvorens een overeenkomst aan te gaan (AVG artikel 6 lid 1 b):

 • Zodat wij kunnen voldoen aan onze wettelijke, contractuele, ethische en zakelijke verplichtingen als werkgever en potentiële werkgever voor onze werknemers en sollicitanten.
 • Voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van contracten die zijn aangegaan tussen U of uw werkgever of organisatie en polycarbonaateshop.nl en/of contracten die zijn aangegaan met polycarbonaateshop.nl en om de informatie, producten en diensten te leveren die U bij polycarbonaateshop.nl aanvraagt.
 • Beheer van uw account bij polycarbonaateshop.nl, inclusief uw eigen identificatie en authenticatie.
 • Het beoordelen en uitvoeren van financiële transacties met betrekking tot betalingen die U doet in verband met de producten en diensten.
 • U informeren over wijzigingen in onze voorwaarden, diensten en producten.
 • Om contact met U op te kunnen nemen om U technische ondersteuning en andere gerelateerde informatie over de producten en diensten te geven.
 • Uw vragen beantwoorden, problemen oplossen, fouten, fraude of andere criminele activiteiten opsporen en beschermen.
 • Om contact met U op te kunnen nemen om U te voorzien van commerciële en marketinginformatie over evenementen of acties of aanvullende diensten en producten die door polycarbonaateshop.nl worden aangeboden, ook op andere locaties.
 • Het verkrijgen van feedback met betrekking tot uw gebruik van de diensten en de producten die U hebt gekocht.
 • Opvolging van het gebruik van faciliteiten en diensten van de polycarbonaateshop.nl om deze te kunnen optimaliseren.
 • Om contact met U op te kunnen nemen om U te informeren over aanvullende diensten en producten die voor U interessant kunnen zijn.

Verwerkingen die nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op polycarbonaateshop.nl rust (AVG artikel 6 lid 1 c):

 • Nalevings- en controledoeleinden, zoals het voldoen aan onze rapportageverplichtingen in onze verschillende rechtsgebieden, evenals het voorkomen en vervolgen van strafbare feiten met betrekking tot onze werknemers, klanten, faciliteiten, enz.
 • Indien nodig gebruiken we Persoonsgegevens om onze voorwaarden, ons beleid en juridische overeenkomsten af ​​te dwingen, te voldoen aan gerechtelijke bevelen en arrestatiebevelen, en wetshandhavingsinstanties bij te staan ​​in overeenstemming met wettelijke vereisten, schulden te innen, fraude, overtredingen, identiteitsdiefstal, ander misbruik van diensten en beslaglegging in rechtszaken en procedures.
 • Om veiligheidsredenen en om uw toegang tot de onderdelen van de faciliteiten te identificeren en te authentiseren.

 

 1. GEGEVENS VAN DERDEN

Samenvatting: Wij delen gegevens met andere bedrijven in onze groep; evenals met onze providers en dienstverleners.

Wij kunnen Persoonsgegevens overdragen aan:

Leden van onze groep: Dit omvat alle leden van onze groep, d.w.z. bedrijven die eigendom zijn van de groep die polycarbonaateshop.nl bezit in de EU, in de VS en elders. Zie sectie 5 hieronder voor internationale gegevensoverdracht.

Derden: Wij delen Persoonsgegevens met derden in verschillende omstandigheden. Wij nemen alle noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat deze derden uw Persoonsgegevens alleen gebruiken voor zover dat nodig is om hun taken uit te voeren, en wij hebben een contract met hen gesloten om de verwerking ervan namens ons te regelen. Deze derde partijen zijn onder meer zakenpartners, leveranciers, gelieerde ondernemingen, agenten en/of onderaannemers voor de uitvoering van contracten die wij met U aangaan. U kunt van tijd tot tijd contact met ons opnemen voor het leveren van de producten en diensten die wij aanbieden, het verwerken van transacties, het voldoen aan verzoeken om informatie, het ontvangen en verzenden van communicatie, het analyseren van gegevens, het leveren van IT- en andere ondersteunende diensten of met andere ondersteunende taken. Deze derde partijen kunnen ook analyse- en zoekmachineproviders zijn die ons helpen onze website, onze applicatie en onze marketing te verbeteren en optimaliseren.

Wij voegen regelmatig externe providers toe en verwijderen ze. Momenteel omvatten onze externe leveranciers aan wie wij Persoonsgegevens kunnen overdragen de volgende partijen: Website Analytics (Google); Computeraanbieder (Microsoft); Website en e-commerce hosting (Magento); Leverancier- en klantinterface; Loon- en pensioenadministratiesystemen en -aanbieders; ERP-software (SAP); Bezoekersregistratiesysteem; Projectbeheersoftware; Web VC en vergaderruimteplatforms; Callcenter en telefoniesystemen; Wervings- en sollicitantenbeheersoftware en partners; Back-up providers; IT-service- en ondersteuningsproviders; onze advocaten, accountants; en andere standaard zakelijke diensten: ‘Livechat’, Google Tag Manager, Google Fonts, Google CAPTCHA, PayPal.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens ook delen met derden: als sommige of al onze bedrijven of activa zijn overgenomen door een derde partij, inclusief in een fusie, aankoop van aandelen, aankoop van activa of soortgelijke transactie, in welk geval persoonlijke informatie één van de overgedragen activa kan zijn. Wij zullen Persoonsgegevens ook doorgeven aan derden als we verplicht zijn om uw Persoonsgegevens bekend te maken of door te geven om te voldoen aan een wettelijke of officiële procedure of een onderzoek of in een wettelijke of auditsverplichting na te leven, om voorwaarden en bepalingen af ​​te dwingen of toe te passen en andere overeenkomsten met U of derden; of om de rechten of eigendommen van onze klanten of anderen af ​​te dwingen of te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en het verminderen van kredietrisico, evenals het voorkomen van cybercriminaliteit.

Om elke twijfel uit te sluiten, mag polycarbonaateshop.nl naar eigen inzicht niet-persoonsgebonden gegevens doorgeven aan derden.

 

 1. WAAR BEWAREN WE UW GEGEVENS?

Samenvatting: Wij slaan uw gegevens veilig op in polycarbonaateshop.nl servers of via serviceproviders.

Wij kunnen Persoonsgegevens opslaan op servers en systemen die eigendom zijn van of worden beheerd door polycarbonaateshop.nl en zijn gelieerde ondernemingen op verschillende locaties, of die worden verwerkt door derden namens polycarbonaateshop.nl door gerenommeerde cloudserviceproviders en andere dergelijke serviceproviders. Inclusief alle locaties van de polycarbonaateshop.nl Groep, b.v. VS, Israël, VK, EU en anderen. Persoonsgegevens worden ook opgeslagen op onze eigen website en off-site back-ups.

 

 1. INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT

Samenvatting: Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen tussen polycarbonaateshop.nl en anderen en indien nodig worden de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen genomen.

Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen, opgeslagen en gebruikt op een bestemming buiten de EU die mogelijk niet onder de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming valt. Als uw Persoonsgegevens buiten de EU worden overgedragen, zullen wij alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens worden onderworpen aan passende beschermingsmaatregelen en dat deze veilig en inhoudelijk worden behandeld in overeenstemming met deze richtlijn voor gegevensbescherming. polycarbonaateshop.nl draagt ​​als volgt gegevens over van de verschillende locaties en rechtsgebieden naar andere rechtsgebieden:

 • Naar Israël. De polycarbonaateshop.nl-groep heeft zijn hoofdkantoor in Israël. Volgens de Europese Commissie biedt Israël een passend beschermingsniveau voor de Persoonsgegevens van inwoners van EU-lidstaten. Wij kunnen ook gegevens overdragen naar andere landen met een adequaatheidsregeling; en
 • Naar de Verenigde Staten van Amerika en andere locaties buiten de EU. De overdracht naar de VS en elders is onderworpen aan de modelcontractbepalingen of enig ander mechanisme dat van toepassing is onder de AVG; en
 • In de EU.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens buiten de EER overdragen:

 • Om informatie op te slaan of te beveiligen.
 • Om ons in staat te stellen U diensten en producten aan te bieden en onze overeenkomst met U uit te voeren.
 • Om in staat te zijn te voldoen aan elke wettelijke, audit-, ethische of nalevingsverplichting die ons verplichten om deze overdracht uit te voeren.
 • Om de werking van onze groepsactiviteiten te vergemakkelijken als dit in ons legitieme belang is en wij hebben geconcludeerd dat hierdoor uw rechten niet terzijde zullen worden geschoven.
 • Om onze klanten in meerdere landen te bedienen.
 • Om te voldoen aan de doeleinden uiteengezet in sectie 2 hierboven; en
 • Om onze moedermaatschappij, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen efficiënt en optimaal te kunnen exploiteren.

 

 1. BEWAARTERMIJN

Samenvatting: Wij slaan Persoonsgegevens niet meer op zodra ze niet langer dienen voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld.

Polycarbonaateshop.nl bewaart Persoonsgegevens die zij verwerkt slechts zo lang als nodig is om de producten en diensten te leveren en om te voldoen aan onze (wettelijke) verplichtingen, geschillen op te lossen en overeenkomsten af ​​te dwingen, en in het algemeen de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn ingediend. Wij bewaren ook Persoonsgegevens om te voldoen aan alle bedrijfsaudits, compliance en best practices.

Gegevens die niet meer worden bewaard, kunnen worden geanonimiseerd of verwijderd. Evenzo zijn sommige metadata en statistische informatie over het gebruik van onze diensten niet onderworpen aan de verwijderingsprocedures in deze Privacyverklaring en kunnen deze worden opgeslagen door polycarbonaateshop.nl. Op basis van deze gegevens kunnen wij U niet identificeren. Sommige gegevens kunnen ook worden opgeslagen op externe servers totdat ze worden verwijderd in overeenstemming met hun privacyverklaring en bewaartermijn. Zelfs als wij gegevens verwijderen, kunnen sommige Persoonsgegevens in onze back-ups en verschillende systemen blijven totdat deze verloopt of totdat het mogelijk is om die gegevens te verwijderen.

 

 1. VERZAMELING VAN WEBSITE- EN APPLICATIEGEGEVENS EN COOKIES

Samenvatting: Onze website plaatst en volgt cookies en verzamelt enkele gegevens, zoals: IP-adressen. Onze website heeft een cookiebeheertool die U kunt gebruiken om cookies te blokkeren die niet strikt noodzakelijk zijn. U kunt cookies ook beheren en stoppen via uw webbrowser.

Wanneer U onze website bezoekt of gebruikt, maakt polycarbonaateshop.nl gebruik van industriestandaardtechnologieën zoals cookies, pixels en vergelijkbare technologieën die bepaalde informatie op uw computer of browserapparaat opslaan en ons in staat stellen om de computer of het apparaat te identificeren en, in sommige gevallen, om de gebruiker te identificeren en om de automatische activering van bepaalde functies mogelijk te maken en om uw websitebezoek handiger en moeiteloos te maken. Het stelt ons ook in staat om gebruikers te volgen die onze website bezoeken vanaf sociale-mediawebsites en advertenties. Wij gebruiken verschillende soorten cookies: sommige cookies zijn strikt noodzakelijk; ze zijn noodzakelijk voor de werking van onze websites en volgens onze voorwaarden met U. Dit zijn bijvoorbeeld cookies die U kunt gebruiken om in te loggen op beveiligde delen van onze website. Wij gebruiken ook analyse- en prestatiebewakingscookies waarmee wij het aantal bezoekers kunnen herkennen en tellen en kunnen zien hoe bezoekers zich over onze website bewegen wanneer ze deze gebruiken. Tot slot gebruiken wij functionele cookies waarmee U wordt herkend wanneer U terugkeert naar onze website. Dit stelt ons in staat om de inhoud naar wens te personaliseren, inclusief bijvoorbeeld uw taal- of regiokeuze.

Verschillende cookies worden voor verschillende tijdsperioden bewaard. Sessiecookies volgen uw online activiteit in een specifieke browsersessie en verlopen meestal wanneer de browser wordt gesloten, hoewel ze een bepaalde periode op uw apparaat kunnen blijven staan. Permanente cookies blijven actief, zelfs nadat U uw browser hebt gesloten en worden gebruikt om uw inloggegevens en uw wachtwoord op te slaan. Cookies van derden, bijvoorbeeld voor Google Analytics, worden door derden geplaatst om bepaalde informatie voor onderzoeksgedrag en demografische gegevens te verzamelen. Evenzo maken pixels van externe providers de integratie mogelijk van externe providers (bijv. Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, Instagram), die mogelijk op onze website zijn ingesloten. Cookies van derden worden opgeslagen in overeenstemming met de voorwaarden van die externe providers en U kunt deze cookies beheren in uw browserinstellingen.

Wij gebruiken cookies op basis van uw toestemming, die U geeft met behulp van onze cookiebeheertool op onze website. Houd er rekening mee dat U dit moet specificeren in de cookiebeheertool of in uw browser als U uw toestemming intrekt.

In de meeste browsers kunt U cookies van de harde schijf van uw computer verwijderen, de acceptatie van cookies blokkeren of een waarschuwing ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen. Als U cookies echter blokkeert of verwijdert, wordt uw online ervaring op onze website beperkt.

Hoe cookies kunnen worden gedeactiveerd: Het effect van het deactiveren van cookies hangt af van welke cookies U deactiveert. In het algemeen is het echter mogelijk dat de website en sommige diensten die deze aanbiedt niet goed werken, uw apparaat niet herkennen, uw instellingen niet onthouden, enz. Cookies worden uitgeschakeld of verwijderd. Het is echter aan U en staat onder uw controle om cookies toe te staan ​​of uit te schakelen. Als U cookies op onze website wilt deactiveren, moet U uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren. Hoe U dit kunt doen, hangt af van de browser die U gebruikt. Meer informatie over het deactiveren van cookies vind U hier:

Onze websites kunnen van tijd tot tijd links naar externe websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de werking, het privacybeleid en de praktijken, of de inhoud van dergelijke websites.

 

 1. VEILIGHEID EN OPSLAG VAN GEGEVENS

Samenvatting: Wij slaan Persoonsgegevens veilig op en naar ons beste vermogen.

Wij hechten waarde aan de implementatie, handhaving en het onderhoud van de beveiliging van de Persoonsgegevens die wij verwerken. Polycarbonaateshop.nl implementeert, handhaaft en onderhoudt veiligheidsmaatregelen, technologieën en richtlijnen om ongeoorloofde of onopzettelijke toegang tot, of vernietiging, verlies, wijziging, gebruik of openbaarmaking van Persoonsgegevens te voorkomen. Wij ondernemen ook stappen om continu toezicht te houden op de naleving van deze richtlijnen. Indien wij dit gezien de aard van de gegevens en de risico's voor betrokkenen nodig achten, kunnen wij gegevens versleutelen. Zoals hierboven vermeld, verwijderen we ook Persoonsgegevens die niet langer hun doel dienen. Wij nemen ook industriestandaard maatregelen om ervoor te zorgen dat onze websites en applicaties veilig zijn.

Binnen polycarbonaateshop.nl streven wij ernaar om de toegang tot Persoonsgegevens te beperken tot die van onze medewerkers die: (i) toegang nodig hebben zodat polycarbonaateshop.nl zijn verplichtingen uit hoofde van de wet en contract, evenals de Wet op Gegevensbescherming, nakomt, en (ii) adequaat en regelmatig, ten aanzien van de eisen die van toepassing zijn op de verwerking, het onderhoud en de behandeling van persoonsgegevens, zijn opgeleid en (iii) zijn onderworpen aan de vertrouwelijkheidsverplichtingen vereist onder de toepasselijke wet- en regelgeving.

Polycarbonaateshop.nl handelt in overeenstemming met haar richtlijnen en toepasselijke wet- en regelgeving om de relevante autoriteiten en betrokkenen onmiddellijk op de hoogte te stellen als dit nodig is als Persoonsgegevens die door polycarbonaateshop.nl worden verwerkt, verloren zijn gegaan en/of gestolen zijn of als er ongeoorloofde toegang tot deze gegevens is geweest, alles in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en in opdracht van een bevoegde autoriteit.

 

 1. RECHTEN VAN GEBRUIKERS

Samenvatting: U heeft verschillende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens.

U hebt verschillende rechten op grond van de AVG en de NAVG, waaronder, in verschillende omstandigheden, rechten op gegevensoverdraagbaarheid, rechten op toegang tot gegevens, rectificatie van gegevens, aanvulling, blokkering of beperking van Persoonsgegevens en verwijdering van Persoonsgegevens. Om alle twijfel weg te nemen, wordt verduidelijkt dat wanneer Persoonsgegevens worden verstrekt door een Klant die de werkgever van de Betrokkene is, deze rechten van de Betrokkene mogelijk door die Klant moeten worden uitgeoefend. Daarnaast kunnen rechten van Betrokkenen niet worden uitgeoefend op een wijze die onverenigbaar is met de rechten van medewerkers en medewerkers van polycarbonaateshop.nl, met eigendomsrechten van polycarbonaateshop.nl en rechten van derden. Als gevolg hiervan kunnen functiereferenties, beoordelingen, interne notities en beoordelingen, documenten en notities, inclusief eigendomsinformatie of andere vormen van intellectueel eigendom of vertrouwelijke bedrijfsinformatie, niet worden geopenbaard, verwijderd of gecorrigeerd. Bovendien kunnen deze rechten mogelijk niet worden uitgeoefend als ze betrekking hebben op gegevens die niet gestructureerd zijn, zoals e-mails, of als er andere uitzonderingen van toepassing zijn.

Wanneer een verzoek wordt gedaan om Persoonsgegevens te verwijderen, kunnen sommige Persoonsgegevens op onze back-ups en andere systemen blijven staan ​​totdat deze is verlopen of totdat die gegevens kunnen worden verwijderd. Als de verwerking is gebaseerd op toestemming, kunnen de Betrokkenen het recht hebben om hun toestemming in te trekken, wat geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voordat de toestemming wordt ingetrokken. Als een dergelijk verzoek wordt gedaan in verband met cookies, moet de Betrokkene dit verzoek uitvoeren via de browserinstellingen of onze tool voor cookiebeheer.

Als een Betrokkene om welke reden dan ook gebruik wil maken van zijn recht op toegang, wijziging, verwijdering, verplaatsing of bezwaar tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens, kan hij dit doen door contact op te nemen met de polycarbonaateshop.nl en de functionaris voor gegevensbescherming via dpo@polycarbonaateshop.nl  Houd er rekening mee dat er mogelijk een proces moet worden doorlopen om een ​​Betrokkene te identificeren die zijn rechten uitoefent. Polycarbonaateshop.nl kan details van dergelijke rechten die worden uitgeoefend bewaren voor haar eigen nalevings- en controlevereisten.

Een klacht kan worden ingediend bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Dit kan via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/. Als de toezichthoudende autoriteit een klacht niet in behandeling neemt, heeft U mogelijk recht op andere rechtsmiddelen.

 

 1. ALGEMEEN

Minderjarigen. Wij verzamelen of vragen bewust geen informatie of gegevens van kinderen onder de 16 jaar, en staan ​ bewust niet toe dat kinderen onder de 16 jaar zich registreren voor polycarbonaateshop.nl. Als U jonger bent dan 16 jaar, registreer U dan niet of probeer U niet te registreren voor een van de diensten van de polycarbonaateshop.nl en stuur ons geen informatie over uzelf. Als wij vernemen dat we Persoonsgegevens hebben verzameld of ontvangen van een kind jonger dan 16 jaar, zullen wij deze Persoonsgegevens zo snel als redelijkerwijs mogelijk is verwijderen zonder enige aansprakelijkheid te aanvaarden. Als U van mening bent dat wij informatie hebben verzameld of ontvangen van minderjarigen onder de 16 jaar, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via: dpo@Polycarbonatstore.nl.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring. De bepalingen van deze Privacyverklaring regelen het gebruik van onze producten, diensten, websites en activiteiten, evenals alle gerelateerde informatie. Polycarbonaateshop.nl kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. De nieuwste versie van deze Privacyverklaring is te vinden hier op: https://polycarbonaateshop.nl/privacyverklaring.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring zijn van kracht vanaf de gespecificeerde "laatste herziening". Als U onze producten, diensten en websites blijft gebruiken, geeft U aan dat U onze Privacyverklaring actief accepteert. Ons beleid en onze praktijken worden voortdurend ontwikkeld en verbeterd. Suggesties voor verbeteringen, vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring zijn altijd welkom. Neem gerust contact met ons op en we zullen ons best doen om binnen een redelijke termijn te reageren.

Vragen over deze Privacyverklaring en vragen van Betrokkenen kunnen worden ingediend bij ons en onze functionaris voor gegevensbescherming via dpo@polycarbonaateshop.nl.